Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Պահանջվող փաստաթղթեր 

ԷԿ ձևաթղթեր

 1. ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում 
 2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ
 3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն
 4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ
 5. Տեղեկանք
 6. Տեղեկանք 1
 7. Տեղեկանք 2
 8. Տեղեկանք 3

 

Կից փաստաթղթեր

 1. Պլան-անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ
 2. Ստորաբաժանման (ամբիոնի) նիստի որոշման քաղվածք
 3. Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):
 4. Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:
 5. Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:
 6. Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը (եթե այդպիսին եղել է):
 7. Աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):
 8. Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատանքների պատճենները:

Բոլոր փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել թղթապանակով և ուղարկել ԷԿ էլեկտրոնային հասցեին:

 

Կոնտակտ

Հեռ. (010) 301000 ներքին՝ 307

Էլ. հասցե ec@ysmu.am