Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ՈՒՂԵՂԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ

«Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագիր

Դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսավորման որոշում

Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի Համակարգող խորհրդի 19.07.2019 թվականի որոշմամբ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում ֆինանսավորման է երաշխավորվել մեր համալսարանի կողմից ներկայացված «Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագիրը:

Դրամաշնորհային պայմանագրի կնքում

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի և «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի միջև 30.07.2019թ. կնքվել է № 16/19-CIF դրամաշնորհային պայմանագիրը՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամին ներկայացված «Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագիրը իրականացնելու նպատակով:

Ուսումնամեթոդական խորհրդի նիստի որոշում

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսումնամեթոդական խորհրդի 29.08.2019 թվականին հավանություն է տրվել ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, «Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Կ.Բ. Ենկոյանի՝ ծրագրի շրջանակներում մի շարք ուսումնամեթոդական ձեռնարկների՝

  • ուսանողների, մագիստրոսների համար երկլեզու ուսումնական ձեռնարկի,
  • ասպիրանտների, հետազոտողների համար երկլեզու ուսումնական ձեռնարկի,
  • հետդիպլոմային կրթության համար ուսումնական ձեռնարկի,
  • ոլորտում աշխատող մասնագետների համար կարողությունների զարգացման ուղղությամբ վերապատրաստման ուսումնամեթոդական ձեռնարկի

մշակման և խմբագրման նպատակով հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին առաջարկին:

Իրադարձություններ

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐ

 Գրենական պիտույքների պայմանագրի կնքում

 Լաբորատոր կահույքի պայմանագրի կնքում

Գրասենյակային կահույքի պայմանագրի կնքում

Համակարգչային սարքավորումների պայմանագրի կնքում

Լաբորատոր սարքավորումների և պարագաների պայմանագրերի կնքում

Տպագրական ծառայությունների պայմանագրի կնքում