Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կապ մեզ հետ

ԵՊԲՀ գիտության վարչություն

(011) 301 000 (221), (011) 301 000 (223)

Հայտարարություններ

Հետազոտողի կրեդիտային համակարգով նախատեսված ընդհանուր և մասնագիտական պատրաստվածության դասացուցակ (ֆայլ 1ֆայլ 2) ։


2023-2024թթ. ուսումնական տարվա աշնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների ժամանակացույց։ 


Տպագրվել են FAST-ի կողմից նախաձեռնված SciNova կրթական ծրագրի շրջանակներում բուհերի հետ համագործակցությունների արդյունքում մշակված ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները:

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն»

«Գիտության նորարարության առևտրայնացում»


ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Վիրաբուժական հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ին, ժամը 14:00  ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում  (ֆայլ 1ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Վիրաբուժական հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի նոյեմբերի 16–ին, ժամը 15:00  ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում  (ֆայլ 1ֆայլ 2

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի նոյեմբերի 23–ին, ժամը 15:00  ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում  (ֆայլ 1ֆայլ 2