Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կոնտակտներ

ԵՊԲՀ գիտության վարչություն

(011) 301 000 (223) 

Նորություններ

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն 


Դիմում որակավորման քննությունների համար

2023 թվականի աշնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների հանձնման դիմումներն ընդունվում են  մինչև ս/թ հոկտեմբերի 2-ը ներառյալ:


2022-2023թթ. ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների ժամանակացույց։ 


Տպագրվել են FAST-ի կողմից նախաձեռնված SciNova կրթական ծրագրի շրջանակներում բուհերի հետ համագործակցությունների արդյունքում մշակված ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները:

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն»

«Գիտության նորարարության առևտրայնացում»


ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ներքին հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 15:00  ԵՊԲՀ  Գիտության վարչության լսարանում  (ֆայլ 1 ֆայլ 2


ԵՊԲՀ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (Ձև 2)

ԵՊԲՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-2022 (Ձև 3)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՏ 2023-2025 ԹԹ  (Ձև 4)