Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայտարարություններ

Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն 


2023-2024թթ. ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների ժամանակացույց 


ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի մայիսի 31–ին, ժամը 13:00 ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում (ֆայլ 1 , ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Վիրաբուժություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի մայիսի 24–ին, ժամը 15:00 ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում (ֆայլ 1 , ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի մայիսի 17–ին, ժամը 14:00 ԵՊԲՀ Գիտության վարչության լսարանում (ֆայլ 1 , ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, մանկաբուժություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի մայիսի 14–ին, ժամը 16:00 ԵՊԲՀ Գիտության Վարչության լսարանում (ֆայլ 1ֆայլ 2):


Տպագրվել են FAST-ի կողմից նախաձեռնված SciNova կրթական ծրագրի շրջանակներում բուհերի հետ համագործակցությունների արդյունքում մշակված ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները:

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն»

«Գիտության նորարարության առևտրայնացում»


Կապ մեզ հետ

Հեռ․ (010) 301 000 (221), (010) 301 000 (223)

Էլ-հասցե․ science@ysmu.am