Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայտարարություններ

Տպագրվել են FAST-ի կողմից նախաձեռնված SciNova կրթական ծրագրի շրջանակներում բուհերի հետ համագործակցությունների արդյունքում մշակված ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները:

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն»

«Գիտության նորարարության առևտրայնացում»


ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Կենսաբժշկություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի փետրվարի 23–ին, ժամը 15:00 ԵՊԲՀ ՔՈԲՐԵՅՆ ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի լսարանում (ֆայլ 1ֆայլ 2, ֆայլ 3):

ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Կենսաբժշկություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2024 թվականի փետրվարի 22–ին, ժամը 15:00 ԵՊԲՀ ՔՈԲՐԵՅՆ ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի լսարանում (ֆայլ 1ֆայլ 2):

Կապ մեզ հետ

Հեռ․ (010) 301 000 (221), (010) 301 000 (223)

Էլ-հասցե․ science@ysmu.am