Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

 • Գլխավոր
 • «Ուղեղի վիզուալիզացիայի լաբորատորիա» դրամաշնորհային ծրագիր

«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջափուլի շրջանակներում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ իրականացվող «Ուղեղի վիզուալիզացիայի լաբորատորիա» դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է ստեղծել հզոր ուղեղի վիզուալիզացիայի լաբորատորիա, որը, միավորելով գերժամանակակից մանրադիտարկման, բջջային հաշվարկի, լրացված ու վիրտուալ իրականության առանձնահատկությունները, հնարավորություն կընձեռի համակողմանիորեն պատկերավորել գլխուղեղի բջջային ճարտարագիտությունը:

Ուղեղի վիզուալիզացիայի լաբորատորիայի ստեղծումը կնպաստի գիտության զարգացմանն ուղղված հայեցակարգի իրականացմանը, նեյրոգիտության ոլորտում նորարարական հետազոտությունների զարգացմանը, ուսանողների և ասպիրանտների համար նոր գիտակրթական ծրագրերի ներդրմանը:

Լաբորատորիան, օգտագործելով կենտրոնի առկա կարողությունները, ձևավորելու է բժշկակենսաբանական ուղղության մեջ հավակնոտ հետազոտությունների և առաջադեմ գիտակրթական ծրագրերի համալիր կառույց:

Ծրագրի ղեկավար՝ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, «ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի գլխավոր գիտաշխատող, պրոֆեսոր Կոնստանտին Բորիսի Ենկոյան

Իրականացման ժամկետներ՝ 01.06.2023 – 31.05.2025թթ.

Բյուջե՝ 247.024.465 ՀՀ դրամ

Ծրագրի գործընկեր հաստատություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ծրագրի իրականացման ավարտին կգրանցվեն մի շարք շոշափելի արդյունքներ.

 • ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտրոնում կստեղծվի 150-200 մ2 տարածքով լաբորատորիա՝ հետևյալ միավորներով՝
 • Հյուսվածքների դասական օպտիկական և ֆլյուորեսցենտային գերբարձր վիզուալիզացիայի և անալիզի բլոկ.
 • Բջիջների in vivo, դինամիկ լայն դաշտային և կոնֆոկալ պատկերավորման, միաժամանակյա հաշվարկի և վերլուծության բլոկ.
 • in vivo օպտիկական տեսապատկերման բլոկ.
 • Լրացված և վիրտուալ իրականության հիմնարար գիտական և կրթական բլոկ.
 • Կոնֆերանսների / տեսակոնֆերանսների կազմակերպման սենյակ.
 • Տվյալների վերլուծության բլոկ:
 • «ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնում ներդրվելիք «Նեյրոգիտության հիմունքներ» առարկան կներառի թեմաներ, որոնք դասավանդվելու և ներդրվելու են ստեղծվելիք լաբորատորիայում.
 • Ուսանողների և հետազոտողների համար կմշակվեն առարկայական դասընթացներ՝ ուղղված ուղեղի ճանաչման գործընթացում ուղեղի վիզուալիզացիայի, լրացված և վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիաների դերին և կիրառությանը.
 • Ուղեղի հետազոտությունների ոլորտում այժմ իրականացվող գիտական թեմաների շուրջ կստեղծվեն նոր հետազոտական նախագծեր, որոնք կդառնան առավել մրցունակ՝ ի հաշիվ ձեռքբերված սարքերի, նոր հետազոտական մեթոդների և կենտրոնի այլ կարողությունների.
 • Այլ գիտակրթական ծրագրերի ռեսուրսների ներգրավմամբ կստեղծվի “PhD in Neuroscience” նոր ասպիրանտական ծրագիրը, որը հիմք կհանդիսանա նեյրոգիտության ոլորտում նոր միջազգային ասպիրանտական (PhD school) կամ աստիճանաշնորհման (graduate school) դպրոցի հիմնման համար.
 • Կապահովվի միջազգային հեղինակություն ունեցող պարբերականներում հրապարակվող գիտական հոդվածների թվաքանակի աճ.
 • Կոնսորցիումի անդամ հաստատության՝ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի, ինչպես նաև տեղական և միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ կնախագծվեն նոր համատեղ ծրագրեր: