Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ամբիոնի վարիչների և պրոֆեսորների ընտրություն Գիտական խորհրդի նիստում