Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ուսումնական գործընթացի և գիտելիքների ատեստավորման առցանց կազմակերպման կանոնակարգ

Ուսումնական գործընթացի և գիտելիքների ատեստավորման առցանց կազմակերպման կանոնակարգ

Սիրելի սովորողներ, ստորև ներկայացված հղմամբ կարող եք ծանոթանալ ԵՊԲՀ մանդատային հանձնաժողովի կողմից հաստատված Ուսումնական գործընթացի և գիտելիքների ատեստավորման առցանց կազմակերպման կանոնակարգին:

https://www.old.ysmu.am/website/documentation/files/62a84a88.pdf