Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ապագա ու գործող բժիշկների համար գրքի արժևորումը կարևոր խորհուրդ ունի

Ապագա ու գործող բժիշկների համար գրքի արժևորումը կարևոր խորհուրդ ունի

Առողջ հասարակության ձևավորման գործում և առավելապես մարդկանց առողջությունն ապահովողների՝ ապագա ու գործող բժիշկների համար գրքի արժևորումը կարևոր խորհուրդ ունի:

Լաբորատոր մասնաշենքում տեղակայված ԵՊԲՀ գրադարանն արդեն 9 տասնամյակից ավելի պատմություն ունի: Բժշկական կադրերի 100-ամյա դարբնոցի գրադարանը բժշկական ուղղվածության առաջին գրադարանն է հանրապետությունում, որն ունի ձևավորված ավանդույթներ, օգտվելու սահմանված կարգ, դարին մոտեցող պատմություն: Նրա կերտման հիմքում իրենց գործին նվիրված մարդիկ են, գրադարանային գործի մասնագետներ, որոնց աշխատանքի շնորհիվ համալսարանական այս կարևոր ստորաբաժանումը չի դադարում լինել ուսանողական սիրված անկյուններից մեկը:

Պատմական ակնարկ

ԵՊԲՀ գրադարանի վարիչներն են եղել Ա. Դայանը (1930-1932թթ.), Գ. Մարիտիրոսյանը (1932-1933թթ.), Ե. Միսկարյանը (1933-1972 թթ.),  Ռ. Երիցփոխյանը (1972-1980թթ.), Ռ. Սալչենկոն (1980-1983թթ.), Ռ. Երիցփոխյանը (1983-1987թթ.), Գ. Հաջի-Մուրադյանը (1988-1996թթ.), Ռ. Չիլինգարյանը (1996-2001թթ.), Ա. Հարությունյանը (2001-2020թթ.): Տարբեր տարիների՝ գրադարանային, արխիվային գործի մասնագետները, մատենագետները, համալրողները, սպասարկման բաժնի աշխատակիցներն իրենց կարևոր ներդումն են ունեցել գրադարանի կայացման, աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման գործում:

ԵՊԲՀ գրադարանը բժշկական բնույթի առաջին գրադարանն է հանրապետությունում: Այն հիմնադրվել է 1930թ.-ին, երբ Երևանի պետական համալսարանի գրադարանի բժշկական գրականությունը (5500 գիրք) փոխանցվել է բժշկական ինստիտուտին:

1946թ. ջրհեղեղը մեծ վնասներ է հասցրել գրադարանին` ոչնչացնելով գրականության մեծ մասը (67 հազար միավորից փրկվել է 13 հազարը):

Հետագա տասնամյակների ընթացքում գրադարանը կարողացավ ձևավորել ուսումնական, կենսաբժշկական, տեղեկատվական բնույթի լավագույն հավաքածու, որն այժմ ընդգրկում է 509 391 միավոր գրականություն: 2019 թվականին գրադարանն ունեցել է 211 368 հաճախում, իսկ 2020 թվականին՝ 49 027:

Ստեղծման օրվանից առ այսօր գրադարանն աշխատում է բժշկական համալարանի ոսումնական, գիտական գործընթացին համահունչ: Գրադարանային գործի բազմաբնույթ ծառայություններն ու գրքային հարստությունը տրամադրում է շուրջ 6600 ընթերցողների՝ ուսանողությանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմին, ասպիրանտներին, կլինիկական օրդինատորներին, մագիստրոսներին, առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին:

Սպասարկման բաժնի վարիչ, արդեն շուրջ մեկ տարի գրադարանը ղեկավարող Մարինե Սարոյանը 41 տարի աշխատում է բժշկական բուհում, որից 33-ը՝  գրադարանում:

«Մեր աշխատանքի հիմքում ոչ միայն գրադարանային գործն է, գրադարանագիտությունը, այլև մանկավարժությունը: Մենք սիրում ենք ուսանողներին, յուրաքանչյուր այցելուի փորձում ենք ցուցաբերել անհատական մոտեցում»,- նշում է նա:

Խոստովանում է, որ առանձնակի խիստ են ու պահանջկոտ գրադարանի այն այցելուների նկատմամբ, որոնք ուշացնում են վերադարձը, անպատասխանատու վարվում գրքի հետ կամ որևէ կերպ վնասում այն:

Գրադարանից օգտվելու կարգում և գիրքը խնամքով պահպանելու պահանջի  հիմքում նույնպես դաստիարակություն է, կարգապահությունը, որն ուսանողը ստանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում:

Յուրաքանչյուր աշխատակցի համար գրադարանի ամեն մի անկյուն՝ սկսած սպասարկման բաժնից և ավարտված գրապահոցով, հարազատ է: Գրքերն այստեղ պահպանվում են խնամքով, հոգատարությամբ:

Գրքային հարստությունն իր մեջ ներառում է գրապահոցը (մենագրություններ, գիտական աշխատություններ, սեղմագրեր, ատենախոսություններ, պարբերական մամուլ), ուսումնական գրականությունը, օտարալեզու գրականությունը (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, արաբերեն), երկու ընթերցասրահների ուսումնական, տեղեկատվական բնույթի գրքերը։

Այստեղ առանձին հոգածությամբ են պահպանվում առաջին դասագրքերը և երախտավոր բժիշկների մակագրությամբ գրքերը:

Մարինե Սարոյանը փաստում է, որ վերջին ժամանակաշրջանում, ելնելով նաև նախորդ տարի տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմից, ուսանողների շրջանում մեծ պահանջարկ են վայելում վերականգնողական բժշկությանը, ֆիզիոթերապիային վերաբերող գրականությունը: Պահանջված են նաև էսթետիկ բժշկությանը, ֆիտոթերապիային նվիրված հրատարակությունները:

Երկար տարիների փորձ ունեցող աշխատակիցը փաստում է՝ գրադարանն ունի մշտական, հավատարիմ այցելուներ, որոնք ընթերցասրահում ժամանակ են անցկացնում մասնագիտական պրպտումների, ուսումնական նյութն ավելի լավ սերտելու, պարապելու համար:

Բոլոր ժամանակներում գրադարանի աշխատակիցների համար ապագա բժշկից ակնկալվող առաջնային պայման է՝ գրքերը խնամքով օգտագործելն ու պահպանելը, ընթերցասեր լինելը, նաև լավ բժիշկ, պատասխանատվություն կրող մասնագետ և մարդ դառնալը:

Գրադարանն ակտիվ համագործակցում է ուսումնական մասի, ամբիոնների, դեկանատների, Ուսանողական խորհրդարանի հետ:

Գրքային ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է նոր, ժամանակակից գրականությամբ, որն իրագործվում է գնումների, նվիրատվությունների նաև համալսարանի կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: Նվիրատուները հիմնականում բժշկական համալսարանի շրջանավարտներն են:

ԵՊԲՀ գրադարանը, հանրապետության 15 խոշոր այլ գրադարանների հետ, մասնակցում է Հայկական միացյալ գրադարանային ավտոմատացված ցանցի համալիր ծրագրի աշխատանքներին, որի շնորհիվ իրականացվում է գրքային ֆոնդի էլեկտրոնային քարտարանի ստեղծումը:

Հայաստանում հոկտեմբերի 7-ը նշվում է որպես գրադարանավարի օր: