Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Առաջին անգամ ՀՀ-ում «Elecsys®» եղանակով կորոշվի Anti-SARS-CoV-2 S հակամարմնի քանակը