Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Արցախի Հանրապետական բժշկական կենտրոնը դարձավ համալսարանական