Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԵՊԲՀ լրացուցիչ (թափուր) մրցույթով ընդունելության արդյունքները

ԵՊԲՀ լրացուցիչ (թափուր) մրցույթով ընդունելության արդյունքները

Հրապարակվել են 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա լրացուցիչ (թափուր) մրցույթով ընդունելության արդյունքները։

ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ