Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում կիսամյակը հագեցած էր ուսանողական միջոցառումներով

Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում կիսամյակը հագեցած էր ուսանողական միջոցառումներով

Վիրաբուժական արվեստը միավորում է սերունդներին։  Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնի գիտական խմբակը այս կիսամյակի ընթացքում ունեցել է տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների բազմաթիվ դասեր:

Գործնական հմտություններին գրանցվել են 940 ուսանող, դասերին մասնակցել է` 791-ը:  Այս ուսումնական կիսամյակի ընթացքում կատարվել է ավելի քան 50 վիրահատություն վիրաբուժության հետևյալ ճյուղերից՝

  • Աբդոմինալ վիրաբուժություն – ապենդէկտոմիա, աղիքի ռեսեկցիա, անաստամոզ, գաստրէկտոմիա,խոլեցիստէկտեմիա, ստամոքսի մասնահատում ըստ Բիլրոթի 2֊րդ եղանակի     
  • Անոթային վիրաբուժություն  – աորտայի ցիրկուլյար ռեզեկցիա, անաստամոզ
  • Թորակալ վիրաբուժություն  – շնչափողի ռեզեկցիա, անաստամոզ, պնեւմոէկտոմիա, լոբէկտոմիա
  • Տրավմատալոգիա – մետաղական օստեոսինթեզ
  • Նեյրովիրաբուժություն – տրեպանացիա
  • Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողներն իրականացնում են ատամի հեռացում, հարականջային թքագեղձի հեռացում, ծնոտի օստեոսինթեզ: 

Մայիսի 6-ին տեղի է ունեցել կիսամյակը ամփոփող օլիմպիադան:

Օլիմպիադան ընթացել է ավանդություն դարձած փուլերով. 1-ին փուլ ՝ տեսահոլովակների ներկայացում, 2-րդ փուլ ՝ վիրաբուժական գործիքներ, 3-րդ փուլ ՝ հանգույցներ,4-րդ փուլ՝ կարերի փուլ, 5-րդ փուլ՝ վիրակապեր,

6-րդ փուլ՝ տրամաբանական հարցեր: 

Օլիմպիադային մասնակցել է 7 թիմ։

Մայիսի 13-ին ին կայացել է  վիրաբուժական համաժողով, որով ամփոփվեցին այս կիսամյակի ընթացքում կատարված տեսական աշխատանքները։

Յուրաքանչյուր շաբաթ օր ուսանողները ներկայացրել են զեկուցումներ տարբեր թեմաներով։ Ներկայացվել է շուրջ 40 զեկույց, որից 9 ընտրվել է համաժողովի համար:

Օլիմպիադայի բոլոր փուլերը և համաժովը գնահատվել է պրոֆեսորադասախոսական կազմից ձևավորված ժյուրիի կողմից, ովքեր էին՝ Սուրեն Ստեփայնանը, Արմեն Վարժապետյանը, Սևակ Շահբազյանը, Սուրեն Հովհաննիսյանը, Կամո Շաբոյանը: 

Ամբիոնում առաջիկայում ևս դասընթացները,  զեկուցումները և այլ ուսանողական միջոցառումները շարունակական են լինելու: